İSTATİSTİĞE GİRİŞ
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 2
Uygulama 0
İSTATİSTİĞE GİRİŞ 0231041 1 4 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) 0
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.İbrahim Demir
Dersin İçeriği İstatistiksel çalışmanın temel alanlarından olan deskriptif istatistiğin kavramlarının tartışılması/ Uygulama alanlarının belirlenmesi
Dersin Amaçları
  1. İstatistiksel çalışmanın temel alanlarından olan deskriptif istatistiğin kavramlarının tartışılması
  2. Uygulama alanlarının belirlenmesi
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
  1. Veri türlerinin analizi
  2. Verilerin derlenmesi
  3. Verilerin üçüncü kişilere grafiksel ve nümerik yöntemlerle özetlenmesi
  4. Merkezi toplanma ve dağılma ölçütlerinin tartışılması
Dersin Kitapları / Notları
  1. Betimsel İstatistik; Merih İpek; Beta Yayınevi
  2. Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
  1. İstatistik I; Özer Serper; Filiz Yayınevi
  2. İstatistik; M.R.Spiegel; Nobel Yayınevi
Ön Koşul Dersleri YOK
Ön Koşul Konuları YOK
Ödev ve Projeler Öğrenilen konularla ilgili veri toplama ve bu veri üzerinde uygulamalar yapılması
Laboratuvar Deneyleri YOK
Bilgisayar Kullanımı MS Excel uygulamaları
Diğer Uygulamalar YOK
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 1 20
Kısa Sınavlar - -
Ödevler 1 20
Projeler - -
Dönem Ödevi 1 20
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 İstatistiksel araştırmanın niteliği, İstatistiksel veri türleri,verilerin derlenmesi ve özetlenmesi
2 Verilerin grafik yöntemlerle özetlenmesi
3 Merkezi toplanma ölçüleri, ortalamalar
4 Analitik olan ve olmayan ortalamalar
5 Merkezi dağılma ölçüleri
6 Değerlerin tümünden hesaplanan ve tümünden hesaplanmayan dağılma ölçüleri
7 Nitel dağılımlarda dağılma.Bölen değerler
8 Vize
9 Göreli değişim, Değişim katsayısı, Standardize değerler
10 Standart sapmanın uygulama alanı. Çebişev Eşitsizliği
11 Orijine ve aritmetik ortalamaya göre momentler. Eğiklik ve basıklık ölçüleri
12 Toplanma ölçüsü
13 İndeksler. İndekslerle ilgili özellikler
14 Fiyat, miktar, değer indeksleri
15 Fiyat, miktar, değer indeksleri

Düzenleyenler Yrd.Doç.Dr.Atıf Evren Tarih 05.06.2003