Araştırma Teknikleri
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 1
Uygulama 2
Araştırma Teknikleri 0233032 6 3 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) 0
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Doğan YILDIZ
Dersin İçeriği Bilimsel araştırma ve bilimsel yöntem/ Araştırma tasarımı/ araştırma süreci/ Araştırma sorununun istatistiksel tanımı/ Araştırma planının yapılması/ Araştırma planının uygulanması/ Veri toplama yöntem ve teknikleri/ Veri kaynakları/ verilerin çözümlenmesi/ Araştırma raporunun hazırlanması
Dersin Amaçları
  1. Bilimsel yöntemin pozitif bilim için önemini vurgulayarak bilimsel yöntemin temel ilkeleri evreleri hakkında bilgi vermek
  2. Bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi vermek
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
  1. Günümüzde araştırmacıların ve istatistikçilerinin sahip olması gereken bilimsel yöntemin temel ilkeleri ve bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi vermek
  2. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez yeteneklerinin geliştirilmesi
Dersin Kitapları / Notları
  1. Aziz Aysel. "Araştırma Yöntemleri-Tekniklerive İletişim" Turhan Kitabevi
  2. ÇÖMLEKÇİ Necla. "Bilimsel Araştırma Yöntemi ve İstatistiksel Anlamlılık Sınamaları", Bilim Teknik Yayınevi
  3. Arseven D. Ali.,"Alan Araştırma Yöntemleri", Gündüz Eğitim Yayıncılık
  4. Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar YOK
Ön Koşul Dersleri YOK
Ön Koşul Konuları YOK
Ödev ve Projeler YOK
Laboratuvar Deneyleri YOK
Bilgisayar Kullanımı YOK
Diğer Uygulamalar YOK
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 1 40
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi 1 20
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Pozitif Bilimin temel özellikleri
2 Bilimsel yöntem ve istatistik bilimi
3 Yöntem bilimde temel kavramlar ve araştırma türleri
4 Bilimsel araştırma sürecinde amacın saptanması ve karar süreci ile ilişkilendirilmesi
5 Araştırmanın kavramsal çerçevesinin çizilmesi
6 Araştırma planının yapılması
7 Araştırma planının uygulanması
8 Vize
9 Verilerin derlenmesi
10 Verilerin düzenlenmesi ve özetlenmesi
11 Verilerin çözümlenmesi
12 Tek örneklemli veriyle istatistiksel çıkarsama
13 İki örneklemli araştırmalarda çıkarsama
14 İkiden fazla örneklemle çıkarsama
15 Araştırma raporunun hazırlanması

Düzenleyenler Yard. Doç. Doğan YILDIZ Tarih 25.06.2003