Doktora Yeterlilik Sınavı Sorumlu Tutulacak Dersler Hk.Tüm Duyurular
07
AĞU

 

 

 

 

Anabilim Dalımızdan istenen Doktora Yeterlik sınavının I. ve II. aşamaları için öğrencilerin sorumlu tutulacağı konular aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

1.Aşama 

Ders Kodu  Ders Adı 

IST2081  Örnekleme 1

IST3121  Regresyon Analizi 1

IST2022  Matematiksel İstatistik

IST4131  Ekonometri

 

2.Aşama

Ders Kodu  Ders Adı 

IST6106  İleri Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler

IST6107  İstatistik Teorisine Giriş

IST5106  Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler

IST5110  İleri Regresyon Analizi    

IST5114  İstatistikde Matematiksel Yöntemle