FR-0368-Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu Ve Jüri Raporu hkTüm Duyurular
01
HAZ

 

FR-0368-Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu Ve Jüri Raporu için TIKLAYINIZ (2 Nüsha ) olacaktır.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 22. maddesine göre,

…………………………………………………… Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulan sınav jürisi, aşağıda numara ve adı belirtilen öğrencinin sınavını sözlü olarak yapmış ve sınav sonucunu aşağıda belirtmiştir:

 

Öğrencinin:

Numarası                                                      :

Adı Soyadı                                                    :

Sınav Tarihi                                                 :

Bitirme Çalışması Konusu                                    :

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

BİLİM

Jüri Değerlendirmesi

YAZIM

Jüri Değerlendirmesi

SUNUM

Jüri Değerlendirmesi

Bitirme Çalışması  için yapılan kaynak ya da literatür araştırması yeterli mi?

 

Bitirme Çalışmasında  özet, giriş, bölümler, sonuç ve referanslar mevcut mu?

 

Sunum için yapılan hazırlık ve organizasyon yeterli mi?

 

Yapılan Bitirme Çalışmasının  akademik ve/veya endüstriyel bir niteliği var mı?

 

Bütün şekil ve tablolar ile denklemler numaralandırılmış mı?

 

Sunumun sayfa sayısı 10 ± 5 civarında tutulabildi mi?

 

Bir tasarım/uygulama ve/veya inceleme/derleme yapılmış mı?

 

Bütün şekil ve tablolara isim ya da başlık verilmiş mi?

 

Sunum 10 ± 5 dakika içinde tamamlanabildi mi?

 

Uygulanan yöntem ve analiz yeterli mi?

 

Metin ile şekil ve tablolar anlaşılır nitelikte mi?

 

Konu ve amaç net bir şekilde açıklanabildi mi?

 

Yapılan yorumlar yeterli mi?

 

 

 

Bitirme Çalışması içerisinden referanslara atıf yapılmış mı?

 

Sorulara verilen cevaplar ikna edici oldu mu?

 

 

 

 

 

Sonuç ve öneriler yapılmış mı?

 

 

 

 

Olumlu bulunan kısımlar (), olumsuz bulunlar ise (x)  ile işaretlenecektir.

 

Jürimiz Bitirme Çalışması savunması sonunda ilgili öğrencinin Bitirme Çalışmasını yapılan puanlama sonucunda,

 

       
   
 
 

 


                                    BAŞARILI                         BAŞARISIZ

bulmuştur.

BAĞIL DEĞERLENDİRME NOTU

 

             

 

 

Unvan

Adı Soyadı

İmza

Danışman

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

 

Not: Bu form tek nüsha doldurulup Bölüme teslim edilecektir.

 

Aşağıdaki ÖÇ için 0-100 arası puanlama yapınız.

1.    Literatür araştırması:

2.    İş-zaman çizelgesi veya iş akış şeması oluşturur:

3.    Mesleki problemlerine yönelik tasarım, uygulama veya inceleme:

4.    Sonuçların değerlendirilmesi:

5.    Yazım kurallarına uygunluk:

6.    Sunuş: