Lisansüstü Zorunlu Alınması Gereken Dersler Hk.Tüm Duyurular
19
EYL

 

 

Lisansüstü zorunlu Alınması gereken dersler aşağıda belirtilmiştir.

 

Yüksek Lisans İçin

İSTATİSTİK İSTATİSTİK Tezli Yüksek Lisans IST5114 İstatistikte Matematiksel Yöntemler Zorunlu (3+0) ---- Olasılık aksiyomları, Koşullu olasılık ve Bağımsızlık, Rasgele değişkenler, Ortak dağılım fonksiyonları, Sıra istatistikleri, Yeterlilik İlkeleri, Limit Teoremleri, Veri azaltılması ilkeleri, Nokta tahmini, Hipotez testleri, Aralık tahminleri.
İSTATİSTİK İSTATİSTİK Tezli Yüksek Lisans IST5110 İleri Regresyon Analizi Zorunlu (3+0) ---- Doğrusal regresyon modelleri. Kalıntı analizi. Varsayımlardan sapmaların teşhis ve tedavi edilmesi. Doğrusal olmayan modeller.

 

Doktora İçin

İSTATİSTİK İSTATİSTİK Tezli Doktora IST6106 İleri Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler Zorunlu (3+0) ---- İleri çok değişkenli istatistik yöntemlerin klasik yöntemlere göre avantaj veya eksikliklerinin tartışılması, Güvenirlilik teorisi, Çok değişkenli parametrik olmayan modeller, Semi-parametrik diskriminant analizi, -Q teknik ve iki modlu değişkenlerde faktör analizi, Tekrarlı ölçme analizi (MANOVA,HLM) gibi ileri çok değişkenli yöntemler.
İSTATİSTİK İSTATİSTİK Tezli Doktora IST6107 İstatistik Teorisine Giriş Zorunlu (3+0) ---- Olasılık, rastlantı değişkenleri, beklenen değer, limit teoremleri, parametrik aileler, örnekleme ve veri indirgeme, tahmin, hipotez testleri.