Lisans GÜZ Dönemi Programı ve Ders Kayıtları Hakkında(GÜNCEL)Tüm Duyurular
15
EYL

 

 

Randevulu ders seçim işlemleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görüşleri doğrultusunda Ders Kayıt
Kılavuzunda belirtilen takvime göre yürütülür. Ders kayıtları, 16-21 Eylül 2018 tarihleri
arasında USIS sistemi üzerinden randevulu olarak yapılacaktır. Bu tarihler arasında almak
istediğiniz derslere mutlaka kaydolmalısınız. Ders kayıtları, aşağıda belirtilen tüm randevu
günlerinde saat 08:00 itibariyle başlayacaktır.
 
Randevu Günü ve Saati Sınıf/Yarıyıl
16 Eylül 2018 4.sınıf öğrencileri
17 Eylül 2018 2.sınıf öğrencileri
18 Eylül 2018 3.sınıf öğrencileri
19 Eylül 2018 1.sınıf öğrencileri
20 Eylül 2018 Bağımsız Ders Kaydı (Bu tarihte tüm grup kriterleri kaldırılacak
(I. Öğretim öğrencilerinin II. Öğretimden ders alması hariç) ve tüm öğrenciler ders seçimi yapabileceklerdir.
 
 

(Ders Kontenjanları hakkında obilen@yildiz.edu.tr adresinden Ömer BİLEN hocaya ulaşabilirisiniz.)

 

2018-2019 GÜZ Dönemi ders kayıtları 16-21 Eylül 2018 tarihleri arasında USIS üzerinden randevulu olarak yapılacaktır. Randevu günlerini görmek için tıklayınız.
 
Ders kayıtları yapılırken öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda kısaca belirtilmiştir:
 
1) Ders kayıt klavuzunda yer alan Ders Saydırma ile ilgili aşağıdaki hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
Ders Tekrarı (Ders Saydırma): Ders tekrarı (Ders saydırma), not yükseltmek için veya başarısız olunması nedeniyle zorunlu veya seçimlik kategorisindeki bir dersin, tekrar alınması durumudur.
 
Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar.
 
Daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.
 
2) Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler.  AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler.
 
3) Öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar en az %30 İngilizce ders (45 kredi) alması gerekmektedir.
 
NOT 1) Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklik gereğince, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ döneminden itibaren öğrenci dersi daha önce alıpta devamsızlıktan kalmamış olsa dahi, kayıt olduğu teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.
 
NOT 2)  2018-2019 GÜZ Döneminden itibaren bir öğrencinin IST4000  Bitirme Çalışması dersini alabilmesi için, eğitim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
 
NOT 3) Öğrencilerimizin ders seçimini dikkatli yapmaları, almaları gerekenden fazla Seçimlik ders almamaları gerekmektedir. 2018-2019 GÜZ Dönemi ders kayıtları bittikten sonra Yönetmelikte belirtilen durumlar dışında dilekçe ile ders ekleme/silme işlemleri yapılmayacaktır
 

NOT 4) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız oldukları ve daha önce hiç almadıkları dersleri almak zorundadırlar. Bu şartı sağlayan öğrenciler, ders kredi sınırını aşmamak koşuluyla bulundukları sınıf ve üst sınıflardan da ders alabilirler.

 

Yönetmelikler

YN-008 YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

DD-008 YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemleri Esasları