TDB1031-TDB1013 kodlu Türkçe 1 dersi ve TDB1032 -TDB1014 kodlu Türkçe 2 dersinin uzakdan normal eğitim mezuniyet sınavı HKTüm Duyurular
20
HAZ

 

 

TDB1031-TDB1013 kodlu Türkçe 1 dersi ve TDB1032 -TDB1014 kodlu Türkçe 2 dersinin

mezuniyet sınavı 20 Temmuz 2017 Perşembe günü 12.30-13.30 saat aralığında Taş(Kışla) Binası

Türk Dili Bölümü B-1005 no'lu odada yapılacaktır. 

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Bahar yarıyılı TDB1032 ve TDB1014 kodlu Türkçe 2 dersinin 

Uzaktan Eğitimin ve Normal Eğitimin tüm gruplarının bütünleme sınavı;

5 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 13.00-14.00 aralığında Fen Edebiyat Fakültesi 

dersliğinde yapılacaktır.

 

Sınav Programı ekte bulunmaktadır.

Program1                  Program2