Bölüm Başkanının Mesajı

 

İstatistik Bölümüne HoşgeldinizBölüm Başkanının Mesajı

                Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümüne hoş geldiniz. 1990 yılında kurulan bölümümüz, Türkiye gibi gelişen güzel  bir ülkenin, İstanbul gibi güzel bir şehrinde ve alt ve üst yapısıyla hızla gelişen ve atılımda olan bir üniversitenin bir bölümü olmakla kıvanç duymaktadır.

                Öncelikle kaliteye değer veren, etik değerlere sahip çıkan, çağını anlayan ve geleceğe yatırım yapmanın heyecanını duyan bir bölüm olarak varız. Bizi tercih eden öğrenci arkadaşlarımıza ilk olarak geleceğini, haysiyet ve şerefini kazanmak için çalışmanın, emek harcamanın önemini vurgulayarak ve onları korkutmadan bölümü sevdirerek birlik ve beraberlikle bölümümüzü bir yerlere taşımanın zevk ve mutluluğunu paylaşmak isteriz.

                Geleceğe umutla bakıyoruz. Bunun için haklı sebeplerimizin olduğunu görebiliyoruz.

                Türkiye'de üniversite giriş sınavlarını geçmişe dönük incelediğimizde istatistik alanında ilk üç içerisinde yer almamız, iş dünyasından artarak öğrencilerimize olan  talep, bölümümüzde giderek artan bilimsel aktivite olarak gösterilebilinir.

                İstatistik Bölümümüzün bir amacı da, müfredatında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin verilişi itibariyle,  teori ile uygulama arasında bir köprü kurmayı hedefleyerek öğrencilerimizin öncelikle hedefledikleri iş bulma konusuna yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin, alanında çağdaş bilgi düzeyini yakalayan, etik değerlere bağlı, aranılır bir eleman olmalarının sağlanması, bölümün kültür yapısının bir parçası olarak görülmektedir. Nitelikli öğretim üyesi yapısıyla, Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızdan mezun olan  öğrencilerimize de, bilginin nesilden nesile aktarılan bir değer olduğunu bunun aksatmadan ve geliştirilerek gelecek kuşaklara miras olarak bırakılması gerekliliğini sürekli vurgulayarak eğitim ve öğretimizi yapılandırmaya çalışmaktayız.

                Bilgisayar laboratuarlarımız ve alanda kullanılan programlar yeterli olup iş koşullarına uygun  programlama anlayışının da sürekliliğine çaba harcamaktayız. Bu alanda öğrencilerimize bireysel ve grup ödevleri vererek  disiplinler arası çalışmalara yatkın bir yapıya ulaşmalarına gayret etmekteyiz.

                Bölümümüz öğrencileri Erasmus programını sevmiş ve her sene artan oranda  yurt dışına gidebilmektedirler. Farabi programı ile de yurt içinden belirli sayıda misafir öğrencimiz olmaktadır.

                Her zaman daha iyiye gitmenin zorunluluğunun  bilinciyle bölüm çalışanları ve öğrencilerimize huzurlu bir ortamda geleceğimizin şekillendirilmesinde başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü