Misyon ve Vizyon

 

Özgörev, Özgörüş ve Hedefler


Özgörevimiz:

Eğitimin sürekliliği felsefesine inanmış, toplumsal sorunlara duyarlı, kültürel-sosyal faaliyetlerde bulunan, teori ve pratik bilgiyi birleştirebilen, analitik düşünceye yatkın, çağdaş bilişim teknolojisini kullanabilen, , ekip çalışmasına yatkın, özgüven sahibi öğrenciler yetiştirmek.

Bilimsel gelişime açık, teori ve uygulamada karşılanan sorunlara  çözüm üretebilen, bilişim teknolojisinden yararlanabilen, ulusal ve uluslararası üniversite ve kurumlarla koordineli çalışabilen, bilimsel-etik kurallara bağlı, öğrencilerle iyi ilişkiler kurabilen öğretim üyelerine sahip olmak.

Global düzeydeki mesleki gelişmelerin yakından izlendiği , önemli istatistiksel araştırmalarda bulunan, kamu ve özel kuruluşlarca yetkinliği kabul edilmiş, mezunları ile koordinasyon içinde, yurtiçinde ve yurtdışında söz sahibi, akredite bir bölüm olmak.
 

Özgörüşümüz:

İstatistik Öğretimi-Eğitimi ile istatistiksel bilgi üretiminde ve bilginin kullanımında yurtiçinde başlıca tercih edilen ve yurtdışındaki emsal bölümlerle rekabet edebilecek bir bölüm haline gelmek.
 

Bölüm Hedeflerimiz

Bölüm içinde:
Etkin Eğitim-Öğretim yöntemlerini uygulayabilmek ve  bu amacın gerektirdiği teknik donanıma, internet olanaklarına ve referans kütüphanesine sahip olmak.
Öğretim elemanı sayısını ve niteliğini artırmak.
Seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.
Buna paralel olarak,
Öğretim üyelerinin ilgili kitap ve yayınlarının analitik düşünmeyi teşvik edici tarzda gözden geçirilmesi.
Öğretim üyelerinin  özgün çalışma bilime ve toplumsal yaşama yararlı kılınacak şekilde tanıtılması.
 

Öğrencilerin,
Bilimsel kavram ve kuralları özümseyebilen,
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılan,
Programlama dillerini bilen ve uygulama programlarını kullanabilen,
Analitik düşünebilen,
Yabancı dil bilen,
Veri kaynaklarına ulaşabilen bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak hedefimizdir.