İletişim

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü

Davutpaşa Cad., 34220, Esenler

İstanbul, Türkiye

Tel: +90 212 383 44 16

Faks: +90 212 383 41 06

E-posta: istblm@yildiz.edu.tr